Hoşgeldiniz. Bugün

Amaçlarımız

Ana Sayfa » Karşılama » Amaçlarımız

m3Kamera Asistanları Derneği’nin amacı, TV, sinema, internet ve sair mecralardaki görsel işitsel yaratımlarda kamera asistanı sıfatıyla çalışan, tüm Kamera Asistanlarını, tüzel kişilik nezdinde temsil etmek, çalışma koşullarını iyileştirmek ve belirlenecek ortak değerler doğrultusunda haklarının savunulması konusunda çalışmalar yapmak.

Aynı sektörde görev yapan kişiler ve sektörün diğer çalışanları ile iletişim halinde olmak, bağları güçlendirmek, Sektörde görev yapan diğer tüzel kişiliklerle temas halinde olmak.

Çalışma saatleri, çalışma takvimi, ödemeler gibi çalışma koşullarına ilişkin asgari koşulları belirlemek ve belirlenen bu koşulların hayata geçirilmesi, devamlılığının sağlanması ve denetlenmesi amacı ile faaliyetlerde bulunmak.

Çalışma koşulları konusunda standart sağlayabilmek amacıyla sözleşme hazırlamak. Çalışma şartları ve ücretlendirme ile ilgili alınan kararlar doğrultusunda oluşturulmuş olan sözleşmenin uygulanmasının takibini yapmak.

Üyelerin sosyal güvenlik mevzuatı ile hüküm altına alınmış işçilik haklarının kazanılması amacı ile işverenlerle ve devlet kademeleri ile görüşmeler yapmak.

Kamera asistanlığına başlayacak olan ya da yeni başlamış kimselerin sektöre adaptasyonunu, meslek etiğine uygun olacak şekilde sağlamak amacı ile eğitimler, konferanslar ve sair etkinlikler düzenlemek.

Kamera asistanlığı mesleğinin saygınlığını arttırmak ve sektörün diğer parçalarında da bu hususta farkındalık yaratmak.

Kamera asistanlığı mesleğinin ve meslek içindeki alt görevlerin (1. asistan 2. asistan vb) tanımlarının yapılması, bu tanımlar çerçevesinde asgari ücretlerin belirlenmesi amacı ile çalışmalar yapmak.

Mesleki standartların belirlenmesi amacı ile çalışmalar yapmak, Sektörde hizmet veren dernek üyelerinin ücretlerinin ve çalışma koşullarının düzenlenmesi, ilan edilmesi ve uygulanmasının takibi ile ilgili kararları almak.

Her üyenin kişisel yeterliliğini arttırmak ve daha da geliştirmek için üyeler arasında bilgi, tecrübe ve fikir değişimine olanak hazırlamak ve sosyalleşmek amacı ile etkinlikler düzenlemek, Mesleki eğitim, öğretim ve bilgilendirmeye yardımcı olmak amacıyla kurslar düzenlemek.

Müşteri ile dernek üyeleri arasında arzu edilmeyen anlaşmazlıkların gerçekleşmesi halinde; uzlaştırıcı ve danışman olarak hizmet sunmak.

Mesleki konulara ilişkin olarak yurt içinde forum, seminer, konferans gibi çeşitli haberleşmeyi, bilgi alışverişini ve elde edilen tecrübelerin amaçlar doğrultusunda ortak kullanılmasını sağlamak ve uluslar arası alanda düzenlenen bu tür toplantılara katılmak.

Mesleki beceriyi geliştirmek için dergi, kitap, benzeri eserleri yayınlamak ve arşiv oluşturmak.

Mesleki standartların gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunan, kişi ve kuruluşlara, derneğin uygun gördüğü koşullar çerçevesinde mesleki ve ticari avantajlar sağlamak.

Üyeler arasındaki olası haksız rekabeti engellemek amacıyla, üyelerin kazançlarının kontrolünü belge (fatura, serbest meslek makbuzu, v.b.) incelenmesi yoluyla takip etmek.

Yönetim Kurulu’nun görevlendirmesi doğrultusunda üyelere görevler vermek.

26 Kasım 2014

İlgili Terimler :

Facebook'ta Biz